Jaarplan 2023, resultaten 2022 en besluit over matchingstool SAPPO

Deelnemersbijeenkomst

Op 1 november vond de eerste Deelnemersbijeenkomst van LWWL plaats. Dit is een vervolg van de stuurgroep van LWWL, waarbij 2 keer per jaar alle bestuurders en directeuren van de aangesloten VVT- en onderwijsorganisaties samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de jaarplannen, de begroting en financiële bijdragen vastgesteld, belangrijke gezamenlijke beslissingen genomen en worden alle deelnemers geüpdate over de voortgang en resultaten. De Taskforce bereidt deze bijeenkomsten samen met de programmamanagers voor.

Jaarplan 2023 en resultaten 2022

In de afgelopen bijeenkomst zijn het jaarplan en de begroting voor 2023 vastgesteld en de resultaten van 2022 gedeeld. Op deze onderwerpen gaan we inzetten komend jaar: opschalen Praktijkleren BBL flexibel modulair niveau 2/3/4, opschalen Deskundigheidsbevordering voor alle betrokkenen (begeleiders praktijkleren en leidinggevenden), opschalen Zorgtechnologie en mediawijsheid, opschalen tools en hulpmiddelen voor bevorderen leer-werkklimaat (Leer-werkklimaattoolkit, Wegwijs in de zorg, VR voor matching), gelijke examinering ROC’s, doorontwikkeling Leren & ontwikkelen in de wijk en verkenning samenwerking HBO en andere zorgsectoren. Lees het Jaarplan LWWL 2023 def hier.

Bekijk in deze factsheet de behaalde resultaten van LWWL in 2022

SAPPO

Daarnaast is er in de deelnemersbijeenkomst een principe besluit genomen om door te gaan met de matchingstool (van stage en leerwerkplekken) SAPPO van Sigra. De aankomende maanden zullen gebruikt worden om uit te zoeken wat nodig is voor alle organisaties om de implementatie van SAPPO vorm te geven. Dit plan wordt in de volgende Deelnemersbijeenkomst in maart voorgelegd en daarna kan de implementatie van start gaan, met het streven om SAPPO vanaf begin 2024 in  werking te laten treden bij alle deelnemende organisaties.