In de Spotlight: Ellen van Eck, praktijkopleider bij Zorgcirkel

Ook in deze nieuwsbrief weer mooie initiatieven van LWWL die we terug zien in de praktijk van alledag. Dit keer vertelt Ellen van Eck, Praktijkopleider bij de Zorgcirkel, over haar ervaringen met het programma:

“We zijn 4 jaar geleden gestart met de ‘Proeftuinen’ en hebben daarvan geleerd dat praktijkleren de toekomst is. Ondanks de nodige puzzels rondom bijvoorbeeld het begeleiden en het inrichten van een zo optimaal mogelijk leer-werkklimaat, hebben we zeker veel goeds neergezet waar ik heden ten dage in mijn regio, weliswaar in een andere vorm, nog steeds verder mee kan. Niet alles heeft uitgepakt zoals wij dat van te voren bedacht hadden, maar juist daar heb ik enorm veel van geleerd. Te zien, dat er ook nu op andere plekken voortzetting en invulling aan wordt gegeven is mooi en waardevol”.

“Ik ben vanaf het begin bij het programma betrokken geweest en wat mij het meest inspireert is dat zoveel VVT organisaties en scholen elkaar gevonden hebben. Dat ik hier een onderdeel van mag zijn is heel fijn en daar komt nog bij dat ik netwerken met al die organisaties zo ontzettend belangrijk vind”.

“Als Praktijkopleiders hebben wij, binnen de mogelijkheden van LWWL, heel erg gekeken naar wat voor de Zorgcirkel regio Zaanstreek belangrijk is.
Vooral de vraag hoe we zo toekomst gericht mogelijk kunnen opleiden heeft ervoor gezorgd dat we de begeleiding anders zijn gaan wegzetten. Zo hebben we bijvoorbeeld de rol van studentcoach in onze regio geïntroduceerd en zijn we ingestapt bij het StarrtUp-App initiatief. Ik denk dat de StarrtUp App een uitstekend digitaal hulpmiddel is welke ons goed kan ondersteunen in het begeleiden van (meer) leerlingen. Het bijdragen aan deze ontwikkelingen en de pilots draaien vind ik superleuk”.

“Tevens vind ik bij het ‘bevorderen van een gunstig leer-werkklimaat’ de Vier Vermogens een heel mooi product van LWWL. De eerste vermogensgesprekken zijn met onze groep studentcoaches gevoerd en binnenkort kan ik aan de slag met het ‘uitrollen’ van de net nieuw ontwikkelde LWK toolkit”.

“Een grote uitdaging bij nieuwe ontwikkelingen is hoe we dit kunnen borgen in de praktijk. Hoe kan het gebruik van bijvoorbeeld de StarrtUp begeleidings-App onderdeel worden van het werk? Net zoals iedereen dagelijks zijn mail checkt of de tanden poetst. Hierin betrekken we natuurlijk alle gebruikers en vragen hen om mee te denken en met ideeën te komen, maar het blijft puzzelen, heroverwegen, aanpassen en soms is het een kwestie van de ‘lange adem”.

“Wat ik zo’n mooi neveneffect van mijn deelname aan LWWL vind, is dat ik alle ervaringen mee kan nemen in mijn werk. Het heeft mij vakinhoudelijk gevoed en zeker doen groeien. Het inspireert mij zo dat ik deze ervaringen door wil geven aan mijn (toekomstig) collega Praktijkopleiders, zowel in mijn regio als daarbuiten. Ik zou het mooi vinden als we de initiatieven steeds meer binnen de organisatie(s) kunnen gaan inzetten want, ‘anders’ leren, dat kunnen we alleen samen!”.