Structurele samenwerking onderwijs

Actiegroepen van start

15 VVT-organisaties en 3 ROC’s hebben de handen ineengeslagen om praktijkleren structureel te verankeren in Noord-Holland: van de Zaanstreek tot en met Texel. Samen werken ze toe naar een netwerk Regionaal Zorgcollege. Het doel: voldoende kwalitatief goed toegeruste zorgmedewerkers en een betere aansluiting van de opleiding op het werkveld. Een Taskforce Duurzaam Innovatief Praktijkleren – met een vertegenwoordiging van de organisaties– heeft de taak om die ambitie vorm te geven. De eerste mijlpaal is een feit: er ligt een concrete actie-agenda waar de eerste actiegroepen nu mee aan de slag gaan.

Dit was de boodschap van Martijn Kool, Directeur Regiocollege van de school voor Zorg, Welzijn & Sport en lid van de Taskforce, toen hij te gast was bij de Doe-Denk-Tank-dag (DDT) in februari. Hij was er ook om informatie op te halen en knelpunten te bespreken die de Taskforce kan meenemen in het vervolgtraject. In het gesprek kwamen twee duidelijke thema’s naar voren:

  • Verkort & flexibel traject:

“Wij lopen er tegenaan dat iedereen nu een 3-jarige opleiding moet volgen, terwijl er ook toppers tussen zitten voor wie het aantrekkelijk is om het in 2 jaar te doen.”

Uitdaging voor de Taskforce: aanbieden van een verkort traject dat niet afdoet aan de kwaliteit.

  • Uitval van leerlingen & matching:

“We zijn afhankelijk van de verandering van onderwijs. Het is moeilijk om werkbegeleiders mee te nemen in het onderwijsproces. Hetzelfde geldt voor de leerlingen. We zien meer mensen stoppen, omdat ze het niet kunnen bijbenen.”

Uitdaging voor de Taskforce: meer uniformiteit in het aanbod van onderwijs, in samenspraak met het werkveld.

Naast de Taskforce kwamen tijdens de DDT ook de inzichten uit de lerende netwerken uitgebreid aan bod. De volgende DDT is op donderdag 20 mei. Hiervoor kun je je aanmelden via onze website.

Actiegroepen van start

De eerste actiegroepen nemen nu de tijd om elkaar te leren kennen en afspraken te maken. Na de zomer starten zij met de uitwerking van hun actiepunten. Dit zijn:

  • Vormgeven reguliere BBL-niveau 2/3/4;
  • Deskundigheidsbevordering voor docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders;
  • Voldoende gezamenlijke regionale leerwerkplekken;
  • Organisatieleren: een strategie voor leidinggevenden;
  • Opleidingsprogramma zorgtechnologie voor zorgprofessionals.

In januari 2022 starten de volgende actiegroepen, met nieuwe actiepunten. Hierover later meer.

Meer info en aanmelden voor deelname actiegroep
Wil je meer weten en/of deelnemen aan een van de actiegroepen? Neem dan contact op met Eef Pothast: e.pothast@zorgcirkel.com.

Over het netwerk Regionaal Zorgcollege

Het netwerk moet een duurzame, strategische samenwerking worden om praktijkleren in én tussen VVT-organisaties en onderwijspartners door te ontwikkelen. Samen willen zij een hybride leeromgeving bieden, waarin leren en werken zichtbaar in elkaar overlopen, en die aansluit op de behoefte van de student en zijn leeromgeving. Meer informatie over de Taskforce en het netwerk Regionaal Zorgcollege lees je in dit artikel.