“Werkbegeleiding is een expertise”

VVT-organisaties spelen een belangrijke rol in de opleiding van toekomstig personeel. Tegelijkertijd ziet leercoach Anita Vogelaar hen worstelen met de begeleiding van studenten. Volgens haar is werkbegeleiding dan ook geen ‘extra taak’, maar een expertise, waarin je je als zorgmedewerker kunt bekwamen en ontwikkelen. Vanuit die gedachte zouden organisaties de effectiviteit en kwaliteit van werkbegeleiding aanzienlijk kunnen verbeteren.

“Hoewel de school formeel eindverantwoordelijk is, krijgen school en VVT-organisaties steeds meer een gedeelde verantwoording bij het aftoetsen van de praktijk. Zorgorganisaties lijken dus steeds meer ook een opleidingsinstituut. En daar hoort een goed leerklimaat bij. Een omgeving waar tijd is voor de leerling om aan praktijkopdrachten te werken. En waar zij fouten mogen maken, en vragen stellen. Ook als het druk is, ook als er zieke collega’s zijn.

Begeleiding van studenten op de werkvloer bestaat onder andere uit instructie en voorbeelden geven. Maar in de opleiding is ook aandacht voor zaken als persoonsgericht werken, reflectie en pro-activiteit. Om leerlingen ook hierin te begeleiden hebben werkbegeleiders andere kennis en vaardigheden nodig. Dat er vaak weinig tijd is, komt beoordelingen en dus de voortgang niet ten goede. Ook is het voor een prettig leerklimaat belangrijk om verantwoordelijkheden goed te beleggen. Denk bijvoorbeeld aan een goed contact met scholen.

Werkbegeleiding is dus een expertise, met bijbehorende vaardigheden, kennis en verantwoordelijkheden. In mijn ogen zouden organisaties leerlingen meer kwaliteit en effectiviteit kunnen bieden, door de werkbegeleiding te spitsen in twee rollen: werkvloerbegeleider en studentcoach.

De werkvloerbegeleider geeft instructie en heeft een voorbeeldfunctie. Daarnaast is er een studentcoach die zich richt op de studievoortgang, ontwikkeling van beroepscompetenties- en vaardigheden. Deze studentcoach geeft begeleiding aan groepen leerlingen. Dat is effectiever – je hoeft je verhaal tenslotte minder vaak te vertellen – en studenten kunnen onderling ervaringen uitwisselen.

Daarnaast zou het goed zijn om met een beperkte groep begeleiders te werken. Zij die het leuk vinden en er goed in zijn, melden zich zeker aan. Dat heeft een paar belangrijke voordelen. Er ontstaat een vaste groep begeleiders en studentcoaches die specifieke training krijgen. Zij kunnen onderling hun ervaring en kennis delen, en zich blijven ontwikkelen. Omdat de monitoring en het contact met de scholen specifiek is belegd bij deze groep, zal de effectiviteit en voortgang toenemen. Tot slot geeft deze aanpak verlichting bij collega’s. Zij die het minder leuk vinden om een leerling te begeleiden, kunnen die verantwoordelijkheid loslaten.

Door op deze manier te investeren in training en opleiding, geef je medewerkers kansen en mogelijkheden. En doen ze met meer plezier hun werk. Zo bind je ze voor lange tijd aan jouw organisatie. Ook word je aantrekkelijker voor potentiële nieuwe medewerkers. En dat is wat we met z’n allen willen, toch?”

Pilot

Momenteel rolt Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) samen met een zorginstelling in Noord-Holland een pilot op basis van de nieuwe aanpak voor praktijkleren uit. De eerste coaches en werkvloerbegeleiders die we gaan trainen, hebben zich al aangemeld.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp, of denkt u aan een pilot voor uw organisatie en wilt u meer weten?

Neem dan contact op met info@lerenwerkenwerkenleren.nl

U kunt op LinkedIn ook de LWWL-pagina volgen.