Kijken door een andere bril

In de toolkit WASA vind je de uitleg over een manier van samen werken en samen leren en een aantal toepassingsmogelijkheden. De toolkit bevat voorbeelden en werkvormen om kwaliteiten van individuele personen en teams op te sporen en op te halen. Het doel is om daar samen op door te bouwen, met de successleutels in de hand. Natuurlijk zijn er nog meer manieren om op deze manier de samenwerking vorm te geven. Deze eerste basis helpt om samen te bouwen aan een prettige, constructieve leerwerkomgeving, waarin leren ván en mét elkaar geen energie kost, maar vooral energie geeft.

NOTE: Voor het downloaden van de toolkit is het belangrijk dat je eerst de PDF opslaat en vervolgens opent met het programma Adobe Acrobat Reader voor optimale werking van de interactieve PDF.