Introductie
De VVT-organisaties die betrokken zijn bij het Fieldlab willen gezamenlijk onderzoeken op welke manier het mogelijk is om in NHN een leerlandschap voor niveau 1 Plus te organiseren.
Alle betrokken organisaties hebben medewerkers in verschillende functies op niveau 1.
Ondanks dat er verschillen per functie zijn, komt de kern van de functie overeen.
De bereidheid in deze groep om zich (taakgericht) te ontwikkelen groot, mits de opleiding per module is en makkelijk toepasbaar is in de dagelijkse werkzaamheden.

Opdracht
Vanuit deze gedachte is het voorstel ontstaan om een leerlandschap te creëren met de volgende punten:

  • Modules met verschillende aandachtsgebieden te ontwikkelen (en indien mogelijk bestaande modules te gebruiken)
  • De modules kunnen zowel fysiek als online worden gevolgd, individueel als groepsgewijs
  • De modules staan op zich en kunnen in een verschillende volgorde worden doorlopen
  • Het certificaat van een module is x tijd geldig zodat de medewerker de modules in eigen tempo kan doorlopen
  • Een combinaties van verschillende modules kan leiden tot een afgeronde opleiding op niveau 2 (Helpende)

Ambitie innovatiegroep
Mensen op functieniveau 1 kunnen een erkend ontwikkelpad op maat volgen van (kleiner dan) certificeerbare eenheden (CE) of branche erkende certificaten.

Startdata en verwachting
22 januari 2024 (door) start innovatiegroep.
De innovatiegroep is opgesplitst in twee groepen. Een ontwerpgroep en een procesgroep.
Verwachting is eind 2024 een ontwerp op te leveren in co-creatie tussen zorg en onderwijs.
Dat er een ‘proof of concept’ als pilot gaat starten en vanuit daar zal door ontwikkelen in 2025.

Stand van zaken
Vanaf de start van onderzoeken van een ontwikkelpad voor functieniveau zijn er op drie vlakken uitgangspunten beschreven met elkaar, wat dient als leidraad in de samenwerking tussen zorg en onderwijs.

  • Uitgangspunten onderwijsinhoudelijk;
  • Uitgangspunten erkenning;
  • Uitgangspunten organisatorisch.

LWWL is faciliterend in het proces tussen verschillende zorgorganisaties en ROC’s en bewaakt het proces richting de ambitie.
Er zijn acht beroepstaken uitgewerkt. Een concept leerlijn (vaarroute) is opgezet en wordt verder uitgewerkt aan de hand van leer-werkkaarten.

Nieuwsgierig naar meer?
Stuur je vraag naar leerexpert Lieneke Vonk, via info@lerenwerkenwerkenleren.nl