Dit is het eerste overzicht van de initiatieven in het programma ‘Leren is Werken, Werken is Leren’

in Noord-Holland en Zaanstreek! We zijn dit 3-jarige programma gestart in 2019 met als ambitie om het leren en het begeleiden van leren in onze VVT organisaties te verbeteren. We doen dit in cocreatie met het onderwijs in de regio.
Ons doel is: meer mensen duurzaam actief in de zorg! In de initiatieven ontwikkelen we innovatief vakmanschap met een focus op:

  • Rol professional
  • Praktijkleren
  • Technologie

In deze PDF leest u over de initiatieven die er binnen de organisaties in ontwikkeling zijn.
Veel leesplezier!