Verder in de lift!

Hoe WASA op Zuidland tot leven komt

Het afgelopen jaar is Zuidland één van de Zorgcirkel locaties geweest die via het programma LWWL als WASA locatie zijn ondersteund in het waarderend samen werken en samen leren

Op dinsdag 2 november vonden op Zuidland als verrassing twee bijzondere WASA bijeenkomsten plaats voor alle medewerkers van Zuidland. Doel van deze bijeenkomsten was om het verleden en heden te vieren, om daarna de toekomst samen te verbeelden en vorm te geven.

Op tafel stond een prachtige taart met cupcakes, in de vorm van een pauw, een verrassing van zorgmanager Mirjam van Belsen. Een pauw, omdat dat het gekozen symbool van WASA is. Met een cupcake en een drankje in de hand hebben we met trots samen stilgestaan bij de afgelopen periode waarin mooie persoonlijke en teamsuccessen zijn behaald.

Een paar mooie voorbeelden, die zeker moeite waard waren om te delen:

  • een student, die in haar land van herkomst eerder al een diploma heeft behaald en in afwachting van de herwaardering van haar diploma op Zuidland de kans en ruimte heeft gekregen om zich verder te ontwikkelen;
  • het troosttasje, een persoonlijk gebaar dat al een tijdje na het overlijden van een bewoner aan de naasten wordt gegeven. Daarin o.a. een foto, uitspraken van en anekdotes over de overledene;
  • het restaurant met de slogan ‘Wij koken wat u wilt’, waar precies dát gekookt wordt wat de bewoner wil eten, óók als dat haring als voorgerecht, shoarma als hoofdgerecht en chocoladevla als nagerecht betekent: het kan hier allemaal.

Eén van de successleuteltjes van dit team blijkt humor. Dit geeft het team ook in lastiger tijden de kracht om met elkaar de schouders eronder te blijven zetten. Een ander moet de onderlinge verbinding zijn, die maakt dat deze mensen bereid blijven om de hiaten in het rooster te helpen vullen en elkaar te vervangen. Zelfs als men de vraag bijna niet meer durft te stellen, is er altijd iemand bereid om in te stappen. Het is een verbinding die waarneembaar is tussen medewerkers onderling en tussen de medewerkers en de zorgmanager. Wat dat laatste betreft is het waarderende leiderschap van de zorgmanager, dat in aanleg al zichtbaar was, onder WASA nog verder versterkt. Een factor van betekenis voor een team dat langs deze weg met elkaar verder wil groeien.

Het kostte de groep weinig moeite om, geheel in WASA stijl, te kijken naar wat er allemaal al aan moois gebeurt binnen deze Zorgcirkel locatie. Ze verzamelden wat ze zelf mee willen nemen naar de toekomst en/ of verder willen versterken. Razendsnel werd de wand vol geplakt met suggesties.

Het besef ‘Wat is er al veel en wat doen we al veel ‘ kwam in deze bijeenkomsten goed binnen.

Binnen WASA hebben we mensen meegenomen in de gedachte dat het loont om je niet uitsluitend te richten op alles wat nog beter moet, maar juist uit te gaan van wat al sterk is en wat al bereikt is. Dat dat werkelijk meer energie en plezier geeft, wordt hier goed zichtbaar.

Na het vieren werd de blik gericht op de toekomst. Met het beeld van een stijgende lift voor ogen, een metafoor die medewerkers zelf eerder in het jaar in een zoom sessie hebben gekozen (‘We zitten al in de lift, maar we kunnen nog meer omhoog!’), werd de aftrap vanuit de koers gegeven door Mirjam.

Met een eerste oogst aan de wand, eerder opgehaald bij individuele medewerkers, ging men aan de slag met wat ze zelf graag naar de toekomst willen meenemen. In kleine groepjes werden de tafels vol geschreven, met wat ze zelf belangrijk vonden om verder te versterken en te verspreiden. Met alles wat ze zelf van belang vonden.

Een mooie opbrengst met een variëteit aan suggesties en voorstellen was het resultaat. Daarna konden medewerkers hun naam plakken bij die thema’s waar ze warm voor lopen en waar ze zelf graag een bijdrage aan willen gaan leveren richting de toekomst in 2022. Om zo de beloften van Zuidland samen concreet vorm te geven.

De eerste bijeenkomst sloten we af met veel positieve woorden als ‘goed’, ‘blij’ en ‘trots’ in de boventoon. Bij de tweede bijeenkomst hadden we wat meer tijd en vroegen we alle betrokkenen ook wat zij verder nodig hadden om van woorden tot daden te komen. In het staartje van deze bijeenkomst waren getuige van een paar bijzonder waardevolle momenten toen enkele medewerkers, open en kwetsbaar voor de gehele groep, aan gaven waar ze nog tegen aan liepen en hoe hen dat belemmerde, soms zó, dat ze er van wakker lagen. Het mooiste resultaat van de middag en van WASA op Zuidland is misschien wel dat dit ook gezegd kon worden. Dat mensen zich veilig genoeg voelden om zich hierover in bijzijn van zoveel collega’s open uit te spreken. Voor het waarderend samen werken en samen leren is op deze plek in onze ogen dan ook een stevig fundament gemaakt.

Ten slotte: dank je wel, Bianca, Edith en Mirjam, voor deze bijzondere en zorgvuldige samenwerking. Ik (Ingrid Bakker) ben er zeker van dat de WASA manier van werken en leren binnen Zuidland jullie blijvende aandacht zal houden en dat is goud waard.