Werkconferentie Taskforce

Er zijn al veel mooie resultaten en voorbeelden van veranderingen op het gebied van leren en opleiden in de zorg. Dit willen we graag samenbrengen, vasthouden, en blijven aansluiten bij de praktijk. Doordat er al zoveel is, is het soms hierdoor ook complex. Dit is iets wat je samen moet doen en waarbij je elkaar nodig hebt.

Om een stap in de goede richting te maken zijn afgelopen dinsdag 18 zorgorganisaties, 3 ROC’s, leercoaches vanuit Leren is Werken, Werken is Leren en andere experts samengekomen voor de werkconferentie in Fort Resort Beemster. Samen vormen zij de taskforce Duurzaam Innoverend Praktijkleren. Deze bestaat uit 5 actiegroepen. Iedere actiegroep richt zich op een ander onderwerp zoals: een flexibel BBL-traject, deskundigheidsbevordering, voldoende opleidingsplekken, organisatieleren, en zorgtechnologie.

Tijdens de werkconferentie zijn de opdrachten van de verschillende actiegroepen gezamenlijk concreter gemaakt, en is er gekeken naar hoe we ook de actiegroepen met elkaar kunnen verbinden.

Een mooie dag waarbij de kracht van het netwerken en het samen doen centraal stonden!

Wordt vervolgd!

Bedankt voor de fantastische organisatie Sabya Van Elswijk MScEef Pothast, en Pieter Hoekstra.

*Bij binnenkomst heeft iedereen een vaccinatie- of negatief testbewijs laten zien.