‘Leer van elkaar door andere te kennen’

Pieter Hoekstra
Verbindingsofficier onderwijs

Als verandermanager werkt Pieter ruim 12 jaar in de verbinding onderwijs en werkveld. Van origine als docent begonnen in het MBO onderwijs en in grote verander projecten en programma’s betrokken geraakt. Dit speelveld van verschillende werelden laten samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat heeft Pieter nader verkend in zijn master Implementation and Changemanagement aan de OU in Groningen. Belangrijkste leerpunt is mensenwerk en elkaar leren kennen. In vakjargon benoemd als bordercrossing; kijk in elkaars wereld om elkaar te begrijpen en te weten waar je elkaar kunt versterken.

In het programma CIV Water te Leeuwarden heeft Pieter als programma manager in 9 jaar een werkend ecosysteem neergezet tussen onderwijs en waterwerkveld. Hierin wordt in een hybride leeromgeving samen geleerd en ontwikkeld gericht op studenten maar ook de zittende professionals in de Watersector. Regionaal begonnen en uitgebreid in de 9 jaar naar landelijk en internationaal. Deze ervaring neem ik mee in mijn rol als verbindingsofficier onderwijs naar de samenwerking met de zorgorganisaties uit het LWWL programma.