‘Mijn hart ligt bij het coachen’

Marilein de Bruijn
Leercoach

Leercoach Marilein de Bruijn studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en heeft de afgelopen jaren uiteenlopende (beleids)functies vervuld in Nederlandse ziekenhuizen. In februari 2020 ging ze aan de slag bij het programma Leren is Werken, Werken is Leren. Haar projecten behelsden de Proeftuin bij Westerhout, Student in zijn kracht bij De Kerf en SamenBinden bij Mennistenerf.

Het initiatief SamenBinden is in het begin van de Corona-uitbraak gestart en diende als een online plek waar zorgmedewerkers dagelijks konden samenkomen om de ongewone situatie met elkaar te bespreken. ‘Ik was de gespreksleider van deze groepsgesprekken en was vooral benieuwd hoe medewerkers ermee omgingen. Wat speelt er? Hoe gaat het met iedereen? Naast de vaste deelname van een coach was er bijvoorbeeld ook af en toe een deskundige infectiepreventie aanwezig om aan medewerkers uit te leggen hoe ze met de persoonlijke beschermingsmiddelen moesten omgaan. Het was een afwijkend leerproject maar ik vond het heel speciaal en nuttig om zorgmedewerkers te begeleiden in deze ongewone omstandigheden.’

De komende tijd zet ze zich onder andere in voor de actieagenda van de Taskforce Duurzaam Innovatief Praktijkleren. ‘Mijn hart ligt bij het coachen. Ik vind dat leuk omdat ik door het stellen van die ene vraag, het meegeven van die ene observatie of door bewust ruimte te geven aan die spannende situatie er extra schwung en groei kan volgen in de groep of bij de individuele professional. Daar doe ik het voor.’