‘Veranderen samen mét mensen en niet óver mensen’

Ingrid Bakker
Leercoach

Sinds oktober 2019 is Ingrid Bakker actief als leercoach bij het project Leren is Werken, Werken is Leren. Ze deed uiteenlopende praktijkervaring op in zowel de zorg als bij de politie Amsterdam-Amstelland waar ze werkte als opleidingskundige en organisatiecoach. ‘Ik heb daar vooral geleerd hoe ik verandering in gang kan zetten op een manier waarbij mensen het ook echt overnemen. Ik ga bijvoorbeeld heel vroeg in het proces al in gesprek met de mensen op de werkvloer en laat ze meedenken en meedoen. Vervolgens geef ik ze duwtjes in de rug. De vernieuwing geven ze echter zelf vorm.’

Deze benadering hanteert ze ook in de LWWL-projecten waar zorginstellingen gestimuleerd worden om het praktijkonderwijs breder te omarmen. ‘Als ik bij een ouderenzorgorganisatie binnenkom dan ga ik niet op zoek naar de problemen. Ik ga juist op zoek naar de dingen die daar al goed verlopen en zet kleinschalige experimenten op. De lessen die daaruit voortvloeien, kunnen – waar mogelijk – toegepast worden op de hele organisatie.’ Bakker was betrokken bij meerdere projecten waaronder WASA, Leertrein, Leerlab, Leerlingenreis en waarderend onderzoek naar inzet van welzijnsmedewerkers. Ze is ook de initiator van het thema ‘leerleiderschap’.

Bakker wil zichzelf gaandeweg als leercoach overbodig maken bij de zorgorganisaties. ‘Als ik wegga dan moeten er “dragers” zijn – medewerkers die door willen en kunnen gaan met het maken van verbeterslagen op het gebied van werkend leren.’