‘Wie ik ben? Een empatische en analytische denker’

Enide Volger
Leerexpert

“Als leercoach stimuleer ik zorgmedewerkers tot reflectie en eigenaarschap”, zegt Enide Volger, bestuurs- en organisatiewetenschapper met een aanvullende opleiding in personeelsbeleid.

Haar holistische attitude komt van pas in de zorgsector. Ze benadert mensen vanuit een compleet mensbeeld, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden.

“Door te vragen, maak je het hele palet inzichtelijk. Hoe lerend zijn wij zelf als organisatie? Het draait niet alleen om het leerwerkklimaat van de leerling. De effectiviteit is dan vele malen groter. Mijn aanbeveling is leren borgen als onderdeel van personeelsbeleid”, aldus Volger.

Ze is betrokken bij Fieldlab GRZ van Magenta Zorg voor de Toekomst ontwikkelt in partnership met het Horizon College vanuit een op progressiegerichte groeimindset zorg en onderwijs. “In een omgeving vol verwondering draait het om herkennen van leersituaties in de dagelijkse praktijk waarbij hardop geredeneerd wordt door de collega’s. Leren, innoveren en reflecteren geldt voor iedereen die deelneemt aan het zorgproces. Binnen het Fieldlab GRZ zetten we doelgericht in op een lerende cultuur binnen de afdeling. Het leren in- en van de dagelijkse werkprocessen staat hierin centraal.