Droomt, denkt & doet graag buiten de gebaande paden en nodigt anderen uit dat ook te doen.

Ciska Pouw
Regioadviseur HBO

Als aanjager en verbinder zet Ciska mensen en samenwerkingen in beweging rondom een gedeelde droom en visie. Daarbij stroopt ze graag ook zelf de mouwen op, want naast dromen en denken zet ze altijd in op doen. “Met je kop in de wolken en je poten in de klei” is dan ook niet voor niets haar motto.

Met een brede achtergrond in o.a. onderwijskunde, economie en organisatieontwikkeling gaat ze voor een holistische en integrale aanpak. In het verleden heeft ze dit bijvoorbeeld gedaan als aanjager binnen de publiek-private samenwerking FICA (ecosysteem van food studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven) en in het ontwikkelen van een leerwerktraject voor diverse kennisinstituten als het RIVM, PBL, SCP en CPB.

De afgelopen jaren heeft ze in opdracht van Omring en WilgaerdenLeekerweidegroep de samenwerking met regionale stakeholders en het hoger onderwijs opgezet in de Talent Academy Westfriesland. Binnen LWWL kan ze dat nu verder uitbouwen. Er liggen veel kansen om in samenwerking met ambitieuze zorgprofessionals, het hbo, mbo en regionale stakeholders als WSP en RPA NHN te werken aan meer (ontwikkel)perspectief voor toekomstige en zittende zorgprofessionals. Met haar onderwijservaring, grote netwerk en creativiteit brengt ze deze werelden bij elkaar.