‘‘Met gedrevenheid werk ik samen aan samenhang en inzicht’’

Carlijn Nelis
Onderzoeker

“Binnen het programma zie ik veel inspiratie en verschillende expertise. Dat geeft energie”, zegt onderzoeker Carlijn Nelis. Ze staat te boek als verbinder, een gedreven organisatieadviseur met een scherp oog voor het veranderproces.

“Participatief werken is mijn motto, mét anderen in plaats van voor anderen. Dat vereist openheid in gesprek met de werkvloer. Iedereen is uniek maar het gaat ook om het collectief, de gemene deler. Ik stel bijvoorbeeld vragen als: ‘Werkt dit voor jou?’ of ‘Heeft dit gesprek je geholpen?’. Stimuleer mensen om zelf de oplossing te vinden, biedt perspectief. Samenwerken voor een succesvolle, samenhangende uitvoering van taken loont. Expertise van bestaande netwerken en partners wordt zo beter benut. Tegelijkertijd proberen we als programma het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen, behoeften en eigen kracht van de deelnemers. Mijn streven is vanuit de vermogens overdraagbare handvatten voor zorgprofessionals te ontwikkelen.”

“De vermogens die ik mede heb ontwikkeld, bieden gemeenschappelijke taal en richting maar geven ook ruimte waar de deelnemers zelf invulling aan kunnen geven”.