‘De juiste vraag stellen doet er toe. Wees nieuwsgierig’

Anita Vogelaar
Leercoach

Leercoach Anita Vogelaar is in september 2018 betrokken bij het programma Leren is Werken, Werken is Leren. Ze heeft in haar carrière managementervaring opgedaan in de jeugdzorg, is docent geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft ook een paar jaar een eigen horecabedrijf gehad. In 2018 is ze begonnen als leercoach van de proeftuinen in de regio Zaanstreek-Waterland. Daarna volgden meer projecten zoals de Leertrein, de Wegwijs in de Zorg app en werkvloerbegeleiding.

‘Mijn voornaamste rol binnen het programma heeft betrekking op de relatie tussen onderwijs en het werkplekleren binnen zorginstellingen. Ik kijk met praktijkopleiders naar hun nieuwe rol om het werkplekleren beter vorm te geven.’

Vogelaar omschrijft zichzelf als de kritische vragensteller. ‘Ik ben iemand die zich continu afvraagt: Hoezo? Waarom doen we het op deze manier? Kan dat niet anders?’ Ter illustratie refereert ze naar de “oude” manier van werkbegeleiding waarbij een werkbegeleider van een zorginstelling steeds één-op-één contact heeft met een student. ‘Ik stel de vraag: Kan dat niet effectiever? Dat leidt ertoe dat we nu bezig zijn met het opzetten van leercirkels waarin ook studenten zorgen voor werkbegeleiding – derdejaarsstudenten begeleiden dan eerstejaars studenten. Het voordeel is dat de zorginstelling niet meer alle gesprekken zelf hoeven te voeren, jonge mensen en zij-instromers raken enthousiast er komen daardoor meer handen aan het bed.’