Handvatten en tools

Routekaart Leren op de Werkvloer

Met deze routekaart heeft een leidinggevende een strategische tool in handen om medewerkers te helpen ontwikkelen in hun rol om het praktijkleren te versterken, leersituaties in het werk te herkennen en hun zogenoemd ‘bewust bekwaam’ te maken. Hierbij is het belangrijk dat men als leidinggevende zelf de ruimte geeft voor de on-the-job ontwikkelmogelijkheden van deze medewerkers, bijvoorbeeld d.m.v. het laten uitvoeren van guerrilla onderzoek.

Inwerkprogramma en introductie studenten

Het integreren van een inwerkprogramma en een introductiegesprek voor en met studenten binnen je team en/of organisatie helpt studenten in het maken van een goede start in hun leer/werk carrière om optimaal te kunnen leren en werken. De VVT-organisatie Omring heeft hier al een mooi programma voor ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor iedereen.

Werken aan een gunstig leerwerkklimaat – toolkit

Met de Leer-werkklimaat (LWK) toolkit sta je met elkaar stil bij de vier vermogens (absorptie, opleidend, verbindend en lerend vermogen) voor een gunstig leer-werkklimaat. Deze vermogens zijn de knoppen waaraan je kunt draaien voor een gunstig leer-werkklimaat. Om als team of organisatie aan deze vermogens te kunnen werken is er een toolkit ontwikkeld met verschillende producten, waarmee je 1. Inzicht krijgt in hoe een organisatie, locatie, afdeling of team er voor staat wat betreft de vier vermogens, d.m.v. een scan of enquête; 2. Een leidraad in handen hebt waarmee je met je team, afdeling of collega’s in gesprek kunt gaan over de vier vermogens en concrete acties hierover kunt afspreken; 3. Inzicht krijgt in welke rollen wat concreet kunnen bijdragen per vermogen (waaronder je eigen rol als leidinggevende).

STARRTup app – De app voor reflectie en ervaringsleren

De STARRTup app is een reflectieapp waarin mensen op een laagdrempelige manier worden gestimuleerd in hun ervaringsleren. Als je het onderling / peer leren wilt stimuleren en je medewerkers wilt faciliteren om tijdens het werk te kunnen blijven leren, dan is dit een ideale app. De basis voor het leren tijdens het werk is dat men blijft reflecteren op het eigen handelen. Deze app kun je als leidinggevende ook bijvoorbeeld koppelen aan een persoonlijk ontwikkelplan.

Toolkit WASA

Met de toolkit WASA (Waarderend Samenwerken) kun je als leidinggevende werken aan een waarderend onderzoekende houding van jezelf en je medewerkers. Deze houding maakt dat medewerkers open komen te staan voor anderen en hun (andere) benadering van zaken. Het maakt dat medewerkers hun eigen aannames en perspectieven ook onder de loep durven te nemen; het startpunt van ontwikkeling en leren. Het startpunt ben jij hier zelf. Laat je team(s) zien hoe jij deze manier van werken inzet.

Fieldlab Verzorgende IG in de kleinschalige dementiezorg

Bij het Fieldlab dementiezorg is te zien hoe verschillende organisaties met elkaar zijn gaan samenwerken. Dit is een mooi voorbeeld van hoe je medewerkers kunt verbinden met een grotere opdracht; het duurzaam opleiden van studenten om een regionaal probleem (tekorten in de zorg) aan te pakken. En daarnaast ook in te spelen op een specifieke groeiende vraag naar dementiezorg.